Služby

Písek

Písek říční - betonářský
Frakce písku je 0 - 4, jedná se o písek, který je v hodný například k betonování.
Písek kopaný - maltový
Frakce písku je 0 - 2, jedná se o velmi jemný písek a je v hodný na maltu a omítky.
Zásypový písek
Frakce písku je 0 - 8, používá se k zásypu inženýrských sítí, odpadních trubek atd.

Štěrk - lomový kámen

Frakce 0 - 8
Používá se zejména jako podsyp a zhutnění pod zámkovou dlažbu.
Frakce 4 - 8
Používá se zejména jako podsyp a zhutnění pod zámkovou dlažbu.
Frakce 0 - 32
Nejčastěji se používá jako podklad pro chodníky, dlažby, zpevnění terénu atd.
Frakce 0 - 63
Nejčastěji se používá jako podklad pro chodníky, dlažby a zpevnění terénu atd.
Frakce 16 - 22
Používa se zejména jako podkladový štěrk.
Frakce 32 - 63
Nejčastěji se používá jako podklad pro chodníky, dlažby, drenáže, vozovky, zpevnění terénu atd.

Kačírek

Frakce 8 - 16, 16 - 32, 4 - 8
Používá se zejména jako okrasý doplněk okolo domu a na dekoračni účely na zahradách.

Deponie 2

Zahradní zemina

Je určena jako podklad pro trávníky, travní koberce, pěstováni rostlin a výsadbu zeleně.
Doporučená vrstva zeminy je mezi 10 - 15 cm.

Mulčovací kůra

Mulčovací kůra ma jak dekorační, tak praktické učely.

Možnost uložení výkopové zeminy a sutě.